Luk Lejren: Røde Kors hvidvasker asylpolitik

Nedenstående indlæg stod i dag at læse på Politikens debatsider:

I SANDHOLMLEJREN lever mennesker under vilkår, som det giver kuldegysninger at tænke på, i venteposition uden adgang til selv at lave mad, uden noget at lave, med pligt til at melde sig to gange om ugen, bag pigtråd, på sovesale.

Det er sådan noget, som de fleste af de mennesker, som støtter regeringens udlændinge- og asylpolitik, nok helst ikke vil vide. Da en større undersøgelse for et år siden satte fokus på børns vilkår i asylcentrene, afviste Søren Krarup det som ‘følelsesporno’.

NÅR FORHOLDENE i asylcentrene kritiseres, kan regeringen og Dansk Folkeparti og myndighederne i al almindelighed henvise til, at centrene jo drives af Røde Kors, hvis gode ry alle kender. Der er altså ikke noget at komme efter.

Men ved at drive centrene kommer Dansk Røde Kors til at stå som garant, som blåt stempel på og hvidvasker af en asylpolitik, som knækker og traumatiserer folk ved års uvished og opbevaring i lejrenes limbo.

Et første skridt kunne altså være at bevæge Røde Kors til at sige fra, til at nægte at udfylde denne rolle og selv forlange, at forholdene blev bedre. Og det er netop, hvad aktionsgruppen Luk Lejren kræver.

Men hvad er alternativet? Hvor skal flygtningene så være? Lejrens ‘lukning’ behøvede strengt taget ikke engang at betyde, at den fysisk blev flyttet: Afskaf meldepligten, tag pigtråden ned, gør det åbent, giv folk eget værelse og lejligheder, giv dem lov til at arbejde og integrere sig i samfundet …

Pointen er, at det ikke er svært at forestille sig måder at gøre tingene bedre på. Det er svært at forestille sig måder at gøre tingene værre på. Og hvis vi gerne vil sidde stille og lade det ske, så sker det i vores navn og på vores ansvar.

DERFOR STØTTER jeg Luk Lejren – fordi vi ikke kan være Sandholmlejren bekendt, og fordi vi ikke kan tillade regeringen at fortsætte med at byde mennesker de vilkår.

Der er, som den opmærksomme læser sikkert vil have bemærket, tale om en forkortet udgave af indlægget “Luk Lejren” på hovedsiden. Min eneste anke over den udgave, der er bragt i Politiken, er rent typografisk: De to ord, der herover er fremhævet med fed, var i det oplæg, Politiken fik tilsendt, markeret med *stjerner*, og det fik Politikens typografer konverteret til ‘anførselstegn’ i stedet for kursiv, som meningen selvfølgelig var.

Men det er nu en mindre anke – hovedsagen er naturligvis, om budskabet kommer igennem. Og det synes jeg faktisk, det gør, typografiske knuder eller ej.

Læs også:
Røde Kors demaskeret
200 præster vil lukke Sandholm

One thought on “Luk Lejren: Røde Kors hvidvasker asylpolitik”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.