Terroristen Lars Løkke Rasmussen

Forestil jer at der kom en flygtning til Danmark og søgte om asyl. I de indledende undersøgelser kommer det PET for øre at flygtningen har været arresteret og mistænkt for mord i Pakistan. I denne forbindelse var han desuden i selskab med broderen til en kendt imam som den danske regering definerer som ‘islamist’. Man finder desuden et billede på nettet af flytningen i selskab med terrorister og bevæbnet til tænderne.

Mon flygtningen ville få tildelt asyl? Eller ville han blive ført bort midt om natten af PET og afhørt? Og ville hans historie om at det var en skolerejse blive anerkendt? Eller ville han uden retsag blive smidt ud af landet til en ukendt skæbne? Eller måske udsat for “tålt ophold” – et skridt under de jødelejre tyskerne oprettede i 1930erne – jøderne fik for det meste lov til at være sammen med deres familie?

Det er heldigt at Lars Løkke Rasmussen ikke skal underlægges de terrorlove han selv har stemt for.

link til terror-løkke

One thought on “Terroristen Lars Løkke Rasmussen”

  1. *lol* Ja det har du fuldstændig ret i… Han ville blive smidt på porten hurtigere end man kan sige “forskelsbehandling”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.