Fogh og co er skyld i den kraftigt stigende arbejdsløshed

Det er ganske vist.

»Den økonomiske nedtur i Danmark startede længe før finanskrisen, og udsigterne for dansk økonomi ser faktisk mere bekymrende ud end i mange andre lande. Oven i flere års økonomisk letsindighed og andre selskabte problemer kommer nu store problemer med konkurrenceevnen og eksporten«
(..)man har forbrudt sig mod mange grundregler for ansvarlig økonomisk politik.

»Det var ikke klogt at introducere de afdragsfrie lån på et tidspunkt, hvor boligboblen i forvejen var pustet kraftigt op. Og det var ikke klogt at føre ekspansiv finanspolitik, der kom yderligere benzin på bålet på en i forvejen overophedet økonomi«,
(..)regeringen lod boligboblen med dens enorme gældssætning puste sig op indtil den sprang.

Så når du bliver fyret, så skyld ikke skylden på den luftige “finanskrise”. For det er Fogh og Co. der lagde tørt brænde under kakkelovnene så ilden kunne eksplodere.

link til Foghs fejlslagne politik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.