Staten må gerne låne billige penge ud – bare ikke til private!

Da Socialdemokraterne ønskede at staten kunne tvinge bankerne til at mindske deres udbytning af privatkunderne ved at tilbyde statslån til private, udbrød Anders Fogh forarget:

»Det er ikke seriøst og virker ikke gennemarbejdet. Jeg kan absolut fraråde, at staten driver bankvirksomhed. En statslig bank vil ende som opsamlingsted for alle dem, der ikke kan få kredit andre steder. Det vil være rent galt for både staten, statskassen og skatteborgerne.«

Nu er det sådan at bankerne gerne må få mere kredit af staten når de er i knibe. Og nu får virksomhederne også 20 mia kr. i direkte statslån.
De eneste der altså ikke skal beskyttes mod finanskrisen ved en statslig bankforretning er altså den almindelige borger. Anders Foghs løgne bliver mere og mere åbenlyse.

tak til kommentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.