Skulle bog forbydes for at dække over udlevering til tortur?

Det er mere og mere af en gåde, hvorfor Forsvarskommandoen pludselig ville have nedlagt fogedforbud mod jægersoldaten Thomas Rathsacks bog “Jæger – i strid med eliten”.

Dette så meget mere, som de faktisk har kendt til hans planer i et års tid nu.

Men måske det handler om at mørklægge en sag, hvor en afghansk fange blev udleveret til tortur hos amerikanerne – og måske en masse andre, lignende sager?

Det antyder selveste kammeradvokaten i hvert fald, skriver Politiken:

Kammeradvokaten kæder nu overraskende torsdagens retsmøde sammen med den kommende erstatningssag, som en tidligere afghansk fange har rejst mod Forsvarsministeriet i Østre Landsret.

»De hensyn, der varetages i denne her sag i relation til bogen, og de hensyn, der varetages i erstatningssagen i Østre Landsret, er de samme«, siger kammeradvokaten, der har begge sager.

Men sagen kan få langt flere konsekvenser.

Torsdag vil kammeradvokaten bede retten om at lukke dørene i sagen om den tidligere jægersoldat Thomas Rathsacks bog, der de seneste dage har skabt voldsom debat. Herefter vil det være op til dommeren at fastslå, om der skal nedlægges fogedforbud mod bogen.

En tidligere afghansk fange har anlagt en erstatningssag mod den danske regering. Han hævder at være blevet mishandlet, efter at han blev overført af danske specialstyrker til amerikansk varetægt i Afghanistan i 2002.

Min fremhævelse. Måske det handler om, at spredte oplysninger i bogen – som Rathsack måske ikke selv har været opmærksom på – kunne bruges til at dokumentere en langt større beredvillighed til udlevering til tortur og til Guantanamo, til at tillade hemmelige overflyvninger, til at tie stille med amerikanernes krigsforbrydelser i Irak og Afghanistan, og så videre, end regeringen hidtil har været ved? Så måske det slet ikke handler om “nationens sikkerhed”, men om, hvad der er politisk pinligt for det danske forsvar og den danske regering?

Dette er endnu spekulation, naturligvis – men kammeradvokatens bemærkninger peger afgjort i den retning.

Link: Forsvaret vil mørklægge bogsag

4 thoughts on “Skulle bog forbydes for at dække over udlevering til tortur?”

  1. Det er ikke sjældent, at Forsvaret betragter aggregeret information som noget, der kræver højere klassifikationsniveau, end hvis de enkelte dele bliver præsenteret hver for sig. Så selv om en række oplysninger hver for sig ikke behøver være mere end FTR klassificeret, eller måske ligefrem uklassificeret, kan de tilsammen godt bidrage med informationer, der samlet set giver større indsigt, hvorved samlingen af informationerne kan være HEM klassificeret.

    Det kan være noget lignende, der gør sig gældende i denne sag.

  2. eller der kan være tale om en øststatsagtig overforsigtighed -- ELLER det kan være, som jeg antyder …

    jfr i hvert fald kammeradvokatens udtalelser.

  3. Hør, hvad foregår der? Hvorfor i alverden er William ikke blevet devokaliseret? Det gør det jo fuldstændigt umuligt at misforstå, hvad han skriver!

    Hrmf!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.