Udvisningstruet flygtning har brug for din hjælp

Mikael Hasle skriver det egentlig meget godt, ovre på sin blog:

Fhv sognepræst Leif Bork Hansen har udsendt denne meget presserende opfordring (som jeg med min varmeste anbefaling hermed lader gå videre):

Bøn om hurtig hjælp til udvisningstruet kvinde. Mirvete Krasniqi kom allerede i 2000 til Danmark efter at hun havde været udsat for gruppevoldtægt og tortur i det land, hun er flygtet fra. Dette sidste er dokumenteret af Amnesty International’s lægegruppe for torturundersøgelser.

Mirvete blev gift i Danmark for flere år siden med Nazmi Krasniqi. Ægteparret bor i Struer. På trods af de rædsler, Mirvete Krasniqi har været udsat for, skal hun forlade Danmark senest den 10.oktober, hvis ikke der kan fremskaffes 58.207 kr. Ægteparret er ikke selv i stand til at rejse det krævede beløb. Det er mit håb, at denne appel må føre til at hun kan forblive i Danmark sammen med sin ægtefælle.

Et beløb af en hvilken som helst størrelse vil være velkomment.
Der kan indsættes et beløb på en deponeringskonto i Andelskassen i Tarm,
Reg.nr.: 7789
Konto nr.: 1076786

Med venlig hilsen
Leif Bork Hansen,
Sognepræst,
Rustenborgvej 5,
2800 Lyngby

Jeg kan tilføje, at Mirvete Krasniqi (fra Kosovo) efter meget hårdt pres på myndighederne fra bl.a. Leif Bork Hansens side fik humanitær opholdstilladelse i april 2008, men at Udlændingeservice har givet afslag på forlængelse af opholdstilladelsen. Hertil kommer at Udlændingeservice har givet afslag på ansøgning om familiesammenføring. Jeg citerer fra afslaget: “Vi har ved afgørelsen lagt vægt på,at din Nazmi Krasniqi ikke har stillet økonomisk sikkerhed” (min fremhævelse).

Derfor er denne helt umulige situation opstået.

Se TV2-indslag fra april 2008: http://www.tv2regionerne.dk/reg2005/player.aspx?id=420105&r=6

Jeg har selv givet, hvad jeg lige kan undvære. Jeg vil opfordre dig til at gøre det samme.

Læs også: Tortureret, voldtaget flygtning smides ud – hun mangler 58.207 kr.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.