Liberal Alliance vil afskaffe middelklassen

Så kom Liberal Alliance ud af skabet og fremlagde deres version af Danmark anno 2020. Det involverer heftige skattelettelser på 70 mia. kr. Skattelettelser der naturligvis skal ses i lyset af at staten har et årligt underskud på 90 mia. kr. alene i år.

Hvordan skal penge så findes – planen hævdes at være fuldt finanseret: Ved at fyre offentlige ansatte. ca. 40.000 af dem, og mon ikke der ryger 40.000 ekstra for at dække det nuværende hul i statskassen? 160 mia kr er trods alt over 10% af statens indtægter, så der skal virkelig fyres folk.

Lokkemidlet er at en almindelig LO-familie så skal få ca. 40.000 kr ekstra om året i indtægt. Det lyder sikkert tillokkende for den almindelige hårdt trængte familie, men hvad Liberal Alliance ikke siger at almindelige lønmodtagere ganske vist vil få  de 40.000 kr, men samtidig vil deres løn falde med et tilsvarende beløb. Med en stigende ledighed – 80.000 fyret fra den offentlige sektor, samt alle de der bliver fyret fordi den danske økonomi vil gå fuldstændigt i stå efter sådan et indgreb, vil overenskomstforhandlingerne naturligvis ende som i år – den almindelige lønmodtager vil få 0% – og dermed få en reallønsindkomstnedgang på 2-3%. Svarende meget godt til en udligning af de40.000 kr over 10 år.

Resultatet af Liberal Alliances skatteudspil vil være at middelklassen gradvist vil få færre og færre penge imellem hænderne. Derimod vil den rigeste del af befolkningen, med de massive skattelettelser de vil få, samt det faktum at de ikke er en del af overenskomstforhandlingerne, men troligt giver sig selv lønforhøjelser, tjene meget mere.

Resultatet bliver en gentagelse af hvad man har set i USA siden Ronald Reagan indførte en lignende skattepolitik – en forarmet befolkning og en ufattelig rig overklasse. Det figenblad højrefløjen dækker sig under, er at den type politik bør give højere samfundsvækst – en teori der grundigt blev modbevist de sidste 10 år.

link til afskaffelse af den danske middelklasse

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.