De Radikales krig mod de fattigste fortsætter

Klippet fra det nye regeringsgrundlag:

En fuldt finansieret skattereform, der reducerer skatten på arbejde

For det tredje vil regeringen gennemføre en fuldt finansieret skattereform, der markant sænker skatten på arbejde, så arbejdsudbuddet øges med ca. 7.000 personer frem mod 2020 og de offentlige finanser dermed varigt styrkes med 3 mia. kr. gennem øget beskæftigelse – ud over virkningen af de initiativer, der er vedtaget i Foråspakke 2.0. Regeringen vil holde boligskatterne og rentefradraget i ro i indeværende valgperiode. (..)

Det lægges til grund, at den samlede effekt af skattereformen og skattefinansieringen har en rimelig social balance.

Hvis ikke den kommende kraftige skattelettelse til de allerrigeste danskere som minimum ikke øger uligheden må man erklære SFs deltagelse i regeringen for en markant fiasko.De Radikales forsøg på at give de rigeste enorme skattelettelser og lade de fattige betale ved at lave højere afgifter er jo ganske enkelt en langsom afmontering af velfærdsstaten – en proces der har været i gang siden Nyrup-regeringen og som de Radikale bør tage hovedansvaret for.

Og lad os minde om at skattelettelser til de allerrigeste IKKE udvider arbejdsudbuddet. Overhovedet.

link til regeringsgrundlaget

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.