En liste på 20 løftebrud

Det er interessant at høre den nye oppositionen – og især V og K brokke sig over den nuværende regering og beskylde dem for løftebrud. Det må være årtiets største hykleri. Jeg vil her ikke tage fat i valgløfterne – men blot nogle få udklip fra V og K regeringsgrundlag fra 2001 – et grundlag som V og K havde 10 år til at gennemføre:

Velfærden skal sikres, styrkes og udbygges. Der skal skabes ny vækst og dynamik i samfundet til glæde for alle. (..). Der skal være mere overskud til de svageste. Der skal være plads til os alle. – Løftebrud nr. 1

Regeringen vil styrke (..), omsorgen for de ældre og hjælpen til de svageste. – løftebrud nr. 2

Den tiltagende internationalisering af økonomi, kultur og kommunikation stiller os over for nye udfordringer i de kommende år. Regeringen vil gennemføre økonomiske og sociale reformer, som  ruster det danske samfund til at møde disse udfordringer. – løftebrud nr. 3

Regeringen vil føre en aktiv miljøpolitik, som sikrer, at fremtidige generationer kan leve i et rent miljø. Danmark skal være blandt de bedste til at nedbringe forurening – løftebrud nr. 4

Regeringen ønsker et stærkere, men slankere EU. EU skal blive bedre og mere effektiv til at løse de opgaver, som virkelig er grænseoverskridende. – løftebrud nr. 5

Regeringen finder, at forbeholdene er i strid med Danmarks interesser. Regeringen anser det samtidig for helt afgørende, at dansk EU-politik på disse områder hviler på det nødvendige folkelige fundament. Ophævelse af forbeholdene kan kun ske ved ny folkeafstemning. – løftebrud nr. 6

Regeringen vil føre en stram offentlig udgiftspolitik – løftebrud nr. 7

Postudbringningen liberaliseres. Regeringen vil forberede privatisering af PostDanmark. – løftebrud nr. 8

Det skal være slut med stigningen i skatter og afgifter. løftebrud nr. 9

Det er regeringens mål at sænke beskatningen i det danske samfund. – Løftebrud nr. 10

Regeringen vil forstærke det fælles ansvar for de svageste i vort samfund.  Der vil blive afsat flere ressourcer til hjemløse, sindslidende og handicappede samt til at forebygge narko- og alkoholmisbrug.  – Løftebrud nr. 11

Regeringen ønsker en konsekvent og retfærdig udlændingepolitik. – Løftebrud nr. 12

Regeringen ønsker at forbedre borgernes retssikkerhed. – Løftebrud nr. 13

Tilskud til landbruget skal gradvis afvikles. – Løftebrud nr. 14

Regeringen vil derfor sikre en høj kvalitet i uddannelsessystemet. – Løftebrud nr. 15

Der skal gøres op med SystemDanmark, hvor reglerne har taget overhånd. Det er nødvendigt med en målrettet indsats for at forenkle administrationen i den offentlige sektor. Den offentlige sektor skal gøres enklere, mere åben og mere lydhør over for borgere og virksomheder. – Løftebrud nr. 16

Tilsvarende er der behov for at forenkle og begrænse reguleringen af den private sektor. – Løftebrud nr. 17

Mindre bureaukrati  – færre råd,nævn, puljer og tilskud – Løftebrud nr. 18

Regeringens kulturpolitik vil bygge på frisind, forskellighed og fællesskab – Løftebrud nr. 19

Regeringen vil forbedre trafiksikkerheden. – Løftebrud nr. 20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.