Rigsretsag mod Anders Fogh – nu!

De danske myndigheder brød klart internationale konventioner og udleverede irakiske fanger til tortur i Irak fra 2004 og frem. Det står tindrende klart efter at den ny regering er kommet til og forsvarskommandoen nu er krøbet til korset. Dette er i sig selv rigeligt til at hive den øverste ansvarlige for krigen for retten.
Nu viser det sig også at Anders Fogh og VK-regeringen bevidst forsøgte at skjule informationerne om disse udleveringer for folketinget.

Danmark er ikke det retsamfund og demokrati det var før 2001. Den nye regering har en absolut pligt til at tage fat i korruptionens rod og rive den op. Der er mere end 200 torturede irakere på spil – det er hele tilliden til retstaten der vakler.

5 thoughts on “Rigsretsag mod Anders Fogh – nu!”

 1. DR kørte hele den røde stue i front i aftens tv-avis:

  I indslaget valgte de at bringe kommentarer fra Rasmus Helveg, Villy Søvndal, Bjarne Lausten, Nick Hækkerup, Frank Aaen og Jonas Christoffersen. Altså hele Thornings hold. Objektiv journalistik eller endnu et forsøg på en afledningsmanøvre, fra nuværende regering?

  Intet nyt under solen, hvad forsvarskommissionen har undladt eller ikke undladt kan en minister have svært ved at gennemskue og hvis ansvaret så placeres på kommisions-niveau er der und-da-hyl-me langt op til en rigsretssag.

  Hvorfor ikke indlede flere undersøgelser af skattesagen før 2004 som ingen ved noget om, eller Sass-Larsens dunkle fortid, eller de mange DKP-penge?

  Der er penge nok til undersøgelser, vi tager et par af de lange fra Carina 🙂

 2. skulle vi ikke blot konkludere at sager der er 20 år gamle er forældede -- og at skattesager om fradrag der er afgjort er ligegyldige. Men udlevering af folk til tortur og magtmisbrug er reele sager der skal undersøges til bunds.

 3. Hovedsagen her er at Anders Fogh Rasmussen, der nu er generalsekretær i NATO, lyver igen og igen for at få gennemført det han vil (hvilket uden tvivl er afstemt med USA. Det er på høje tid at få ham stoppet. Kravet om en rigsretssag mod ham er derfor vigtigt -- for freden i Europa, -- for demokratiet i Danmark.

 4. Det nytter ikke noget at sende unge poder til at lede landet, personer som i 2004 dårligt nok var færdig med folkeskolen roder rundt i undersøgelser og truer med rigsretssager.

  Og når hæren selv udtaler sig nu om hvad der foregik og der allerede dengang blev gjort opmærksom på det kan man kun have latter tilbage for venstrefløjens raslen med den bløde sabel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.