Forsørgerpligt for kæresten er skattepligtig

Hvis du er i den sitation, at du får kontanthjælp og bor sammen med din kæreste, vil du nu ikke længere kunne få kontanthjælp, fordi din kæreste har forsørgerpligt (eller omvendt). Hvad du nok ikke havde regnet med er, at du også skal betale skat af din kærestes forsørgelse af dig.

Som man hører i DR P1:

Kommunerne skal i fremtiden ikke skele til, om kontanthjælpsmodtagere er gift eller bare bor sammen som par. Fremover får også ugifte pligt til at forsørge kæresten, hvis han eller hun bliver arbejdsløs. Det skal ikke længere være kommunens opgave.

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen skriver på ministeriets hjemmeside, at “samlevende par (…) hermed ligestilles med ægtepar”. Men det viser sig nu slet ikke at passe.

Tværtimod stiller kontanthjælpsreformen fremover ugifte par langt ringere økonomisk end ægtefolk, der bor sammen. Ifølge skattereglerne, skal den ugifte mand eller kvinde, der bliver arbejdsløs nemlig betale skat af de penge, som vedkommende fremover skal ha’ af kæresten i stedet for kontanthjælp. Det skal ægtefolk ikke.

Og samtidig kan kæresten IKKE overtage den arbejdsløses bundfradrag, men skal også selv betale fuld skat af sin indkomst, som om han eller hun var enlig.

Det er en borger i Valby, Palle Jensen, der har gjort Folketinget opmærksom på disse øjensynlig uforudsete konsekvenser af kontanthjælpsreformen. Og en lektor i skatteret Inge Langhave Jeppesen fra Syddansk Universitet giver ham fuldstændig ret i, at kontanthjælpsreformen dermed ikke ligestiller samlevende par med ægtepar – sådan som ministereren siger. Tværtimod.

Ja, det manglede vel næsten bare.

Via Denmark Online.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.