Til alle danskere, der støtter Geert Wilders: Forsvar Bashy Quraishy

Bashy QuraishyDer er mange, specielt blandt de sædvanlige mistænkte, men også blandt andre med et mere principielt forsvar for frihedsrettighederne, der udtaler sig til forsvar for Geert Wilders, som er blevet forment adgang til Storbritannien i anledning af en film, han har lavet.

Jeg er enig i, at det er en beklagelig beslutning, den britiske beslutning har brugt terrorlovene til at træffe.

Og derfor er jeg sikker på, at alle de, der nu oplader deres røst til fordel for Wilders, ufortøvet vil tilkendegive deres støtte til den danske debattør, aktivist og hædersmand Bashy Quraishy.

Quraishy udsendte i november en film (lyder det bekendt?) på YouTube, hvor han advarer mod racismen i Danmark. Man kan være enig eller uenig med Quraishy i hans budskab, men ingen anfægter vel hans ret til at sige, hvad han vil, når han vil og til hvem, han vil. Vi har vel trods alt uindskrænket ytringsfrihed her i landet.

Ikke desto mindre har Dansk Folkeparti efterfølgende forsøgt at presse regeringen, nærmere bestemt justitsministeren og integrationsministeren, til at indlede en retssag mod Quraishy med henblik på at få ham dømt for landsskadelig virksomhed, frataget sit statsborgerskab og udvist.

Quraishy beskriver selv forløbet i en kronik i Politiken 3. februar:

Peter Skaarup gjorde derimod noget horribelt, hvilket alle danskere skal vide, fordi det vedrører mine rettigheder, ytringsfrihed, statsborgerskab og min retssikkerhed. Han henvendte sig skriftligt til både justitsministeren og integrationsministeren, 19. november 2008.

Hans spørgsmål til integrationsministeren var:

Hvad er ministerens holdning til, at en dansk statsborger, der har erhvervet sit statsborgerskab gennem naturalisering, i offentligheden opfordrer til økonomisk boykot mod Danmark på grund af det siddende folketingsflertal, og finder ministeren, at såfremt Quraishy var blevet statsborger efter de nugældende regler og således havde måttet underskrive en loyalitetserklæring over for Danmark, at han med sin opfordring ville have forbrudt sig mod denne? Spm. Nr. S 412 i Folketinget, besvaret 24. november 2008.

Han spurgte også justitsministeren:

Er det ministerens opfattelse, at der bør drages retlige konsekvenser over for Bashy Quraishy, jf. straffelovens § 100, for dennes opfordringer til politisk og religiøs boykot af Danmark, eller at erhvervsvirksomheder, der kan godtgøre et tab som følge af Quraishys opfordring, kan gøre krav gældende over for denne? Spm. Nr. S 415 i Folketinget, endelig besvarelse af 21. november 2008.

Såvel integrationsministeren som justitsministeren afviste, at jeg kan retsforfølges, eller at jeg som naturaliseret statsborger ikke kan sige, hvad jeg vil. Jeg er tilfreds med begge ministres svar. De respekterer grundloven og de demokratiske principper, selv om de har et parlamentarisk flertal sammen med Dansk Folkeparti, som ønsker at forfølge mig.

Når dette er sagt, har det dog chokeret mig mest, at DF forsøger at lukke munden på mig og ved at stille spørgsmål til ministrene forsøger at få mig retsforfulgt samt at undersøge muligheder for at fjerne mit statsborgerskab.

Og hvorfor?

Fordi Quraishy har udnyttet sin grundlovsikrede ytringsfrihed til at lave en film, hvor han forsøger at beskrive, hvad han selv opfatter som ubehagelige og totalitære træk ved dagens Danmark. Geert Wilders udnyttede sin grundlovssikrede ytringsfrihed til at lave en film, hvor han forsøger at beskrive, hvad han selv opfatter som ubehagelige træk ved moderne Islam.

Hvor er forskellen? Der er ingen, så vidt jeg kan se.  Men hvor Wilders blev forment adgang til et fremmed land, hvortil han som udenlandsk statsborger vel ikke a priori havde nogen “ret” til at komme, trues Bashy Quraishy med straf, udvisning og fratagelse af statsborgerskab – alt sammen blot, fordi han vovede at bruge den ytringsfrihed, vi alle burde være garanteret.

Så, til alle jer, der har så travlt med at støtte Wilders: Støt Bashy Quraishy! Gør det krystalklart for  ytringsfrihedens fjender i Dansk Folkeparti, at vi ikke accepterer, at vores alle sammens ytringsfrihed undergraves af vilkårlighed og eftergivenhed overfor den totalitære tidsånd. Sig fra!

Link: Dansk Folkeparti, Naser og jeg (tak til Wolf i kommentarerne).

20 thoughts on “Til alle danskere, der støtter Geert Wilders: Forsvar Bashy Quraishy”

 1. Over de seneste år er der her i Danmark sket et næsten umærkeligt men kæmpe skred i opfattelsen af, hvilke personlige rettigheder, der fra regeringens side bør begrænses, bygget på og med undskyldning baseret på frygt.
  Vi må værne om vores ytringsfrihed og ikke lade det ske, som skete med Geert Wilders i England forleden, uberettiget at nægte ham indrejse og sammen stille op mod, at Bashy Quraishy, der har brugt sin ytringsfrihed som samfundsborger i sin film, for at advare om, hvor Danmark er på vej hen, retsforfølges for at bruge sin grundlovsgivne ytringsfrihed.
  Det kan ikke være rigtigt, at Bashy Quraishy skal retsforfølges for den film, hvor der ikke siges mere, end der siges i den daglige debat i medierne for og imod personer og konkrete sager -- Bashy, Quraishy, der som en sand dansker, allerede før Danmark var opmærksom på udlændinge- og flygtningeproblematikken, gik ind i det politisk og ligeledes brugte alle alle sine arbejdsår her i Danmark politisk for at at hjælpe med oplysning for at give Danmark en chance for at imødegå de problemer, som fordi Danmark var så længe om at vågne op til det integrationsarbejde, som Bashy Quraishy kunne se, der skulle til og som derved også blev skydeskive for alle dem, der ikke forstod, at det kunne blive et stort problem for Danmark, som det viste sig at blive, fordi der ikke blev taget hånd om det i tide.

  Dansk Folkeparti har een agenda, og at de vil forsvare ytringsfriheden for Geert Wilders og prøve at få lagt pres på regeringen for at retsforfølge Bashy Quraishy, bør jo ikke komme bag på een med den linje, partiet fører- det er bare sørgeligt -- eller nærmest lidt uhyggeligt, men skal vi finde os i den form for politisk manipulation? Det er alt for farligt for vores personlige frihed, hvis vi giver efter for den slags. Og hvor går grænse -- og hvad bliver det næste?
  Den, der tier, samtykker -- det gælder også i politik.

  Jeg håber, at hvis det kommer til, at der bliver tale om en retssag, at danskerne viser, at flertallet af os ikke vil være med til denne forvridning af vores værdigrundlag og at vi kan stole så meget på vores retssystem, at Bashy Quraishy vil blive pure frifundet.

 2. Selvfølgelig skal du have din ytringsfrihed.
  Kan helt tilslutte mig det som Annette Bruun har skrevet.

 3. Grundlovens § 77:
  “Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde på ny indføres.”

  Selvfølgelig har Bashy ret til at sige hvad han vil og det skal han have al mulig støtte til.

  Og selvfølgelig skal man kunne stille ham til ansvar for det han siger for en domstol.

  Sagen viser vel egentlig at han HAR sin fulde ytringsfrihed.

  Når I nu sammenligner Wilders og Bashy, mener I at Wilders MERE uberettiget råber brand i biografen end Bashy?

 4. @Martin,

  der er ingen tvivl om, at Dansk Folkepartis “håndtering” af sagen repræsenterer et forsøg på at true Quraishy til tavshed og dermed et overgreb på hans ytringsfrihed (Hans Jørgen Bonnichsen, anyone?).

  Berettigelsen er for så vidt irrelevant -- både hvad angår Wilders og hvad angår Quraishy er hovedsagen, at de må have lov til at sige, hvad de vil, og det var der nogen, der forsøgte at gribe ind i -- i Wilders’ tilfælde ved (i sammenligning) bagatelagtigt at nægte ham indrejse i et fremmed land, i Quraishys tilfælde ved drakonisk at true ham med fratagelse af statsborgerskab og deportation fra hans eneste hjemland.

 5. Ja, der er forskel på de to sager: I Geert Wilders’ tilfælde var det jo ikke sådan, at England forsøgte at forhindre ham i at ytre sig. De ønskede bare ikke at være mikrofonholdere for ham. For Bashy Quraishys vedkommende handlede det om, at han skulle tvinges til tavshed i sit eget land.

 6. Ytringsfrihed gælder for såvel Loke som Thor. Og ytringsfrihed er en forudsætning for et levende demokrati. Jeg har dog den holdning at man bør tænke over hvad man siger og stå til ansvar for det. Men den begrænsing skal være een som afsenderen af ytringer selv må forholde sig til og stå til ansvar for.

  I denne sag er det uacceptabel at DF prøver at true Bashy Quraishy. Bashy har ret til at mene og ytre sig, som alle andre -- og det burde alle uafhængigt af politiske holdninger støtte, hvis de er demokrater.

  Og dette mener jeg selv om jeg ikke deler opfattelsen om boykot af Danmark. Jeg tror at det er en forkert fremgangsmåde, hvis vi ønsker et Danmark, der bygger på tolerance og respekt. Vi bør tilgengæld tage fat i roden på problemet og det er at få folk i vort land til at støtte respekt og tolerance overfor alle mennesker uafhængigt af f.eks. religion og nationalitet. Desværre er det gået nedad bakke de seneste år. Er derfor meget enig med Bashy i at vi må tage et opgør med de intolerante og racistiske tendenser som Danmark oplever.

 7. Det er jo glædeligt at der ikke er nogen der har held til at få Bashy til ikke at ytre sig. Han har sin ytringsfrihed. DF fik ikke noget ud af deres forsøg og regeringen har ikke støttet dem i deres ærinde.

  agger

  bagatelagtigt at forhindre en folkevalgt politiker i indrejse for at tale med andre folkevalgte…. Det var da vist dagens WTF.

  Men igen… hvis man sammenligner Wilders og Bashy hvem har så gjort sig skyldig i den største råben brand?

  Wilders der kritiserer en totalitær ideologi eller Bashy der opfordrer til boycut af Danmark fordi vi er racistiske…

  Umiddelbart så råber Wilders brand fordi han ser nogle stolerækker i lys lue (drab etc. i Holland), mens Bashy råber det fordi der i hans biograf kommer røg fra et enkelt sæde (DFs blotte eksistens).

 8. @martin:

  Hvad du siger er, at Wilders har ret til at ytre sig, for ham er du enig med, men Bashy Quraishy har ikke ret til at ytre sig, for ham er du ikke enig med. Bare lige for at få det på plads. 🙂

 9. Et sidespor: Har denne side et RSS-feed? Jeg kan ikke finde et link dertil. Jeg finder det i øvrigt fjollet, at du har delt din side op i to.

 10. Jesper:

  Der er 3, men dette skulle kvalificere:

  http://www.modspil.dk/wordpress/?feed=rss2

  Meningen med at dele den op i to var egentlig at skelne mellem længere og mere gennemarbejde eller mere “kulturelle og værdifulde” indlæg/artikler og så de mere hurtige brug-og-smid-væk-blogindlæg.

  Jeg skrev lidt om det her:

  http://www.modspil.dk/nyheder/status_og_nyheder.html

  Selvom der er ujævnheder, er det lykkes at holde “stilen”, synes jeg.

 11. nej agger det siger jeg ikke…

  Citerer lige mig selv fra to indlæg:

  “Selvfølgelig har Bashy ret til at sige hvad han vil og det skal han have al mulig støtte til.”

  “Det er jo glædeligt at der ikke er nogen der har held til at få Bashy til ikke at ytre sig. Han har sin ytringsfrihed. DF fik ikke noget ud af deres forsøg og regeringen har ikke støttet dem i deres ærinde.”

  Hvordan kan du få det til det modsatte …?

  Jeg skal end ikke forsøge at gøre mig klog på hvad det er du siger.

 12. @martin:

  Geert Wilders er en two-bit agitator og had-prædikant, og hans “Fitna” er et propagandistisk makværk.

  Quraishy har til gengæld forsøgt at advare mod den fremmedfjendskhed og højredrejning, der dag for dag bliver stedse mere åbenlys og som mange andre end ham har bemærket, og hvis primære motor synes at være ideerne omkring Dansk Folkeparti.

  I den forstand er der slet ingen sammenligning de to imellem. Men: I et ytringsfrihedsperspektiv er det jo altså ligegyldigt -- begge har ret til at sige, hvad de har lyst til.

  Bemærk dog, at Wilders som ikke-brite ikke har ret til at rejse ind i UK i samme forstand, som Quraishy som dansk statsborger har ret til at opholde sig i Danmark. Det, Wilders blev udsat for, er altså slet ikke i nærheden af at være lige så slemt som det, Quraishy blev truet med.

 13. Hvor uhyggeligt, men så sandt som det er sagt. DF er selvmodsigende med deres ytringsfrihed og demokrati samtidig med deres politiske handler og livsførsel. De vil simpelhen kun acceptere hvad de selv mener, koste hvad det vil. Det må siges at være diktatorisk i værste forstand, censur fra topledelsen -- topstyret censur med andre ord.

  Denne udvikling må bare ikke fortsætte; for det er en direkte trussel imod demokratiet og vores ytringsfrihed! Kritik af sig selv er en lovsætning for demokratiets “spil”, og vi bliver kun klogere af kritik, hvor det modsatte er tilfældet i omvendte henstilling…

 14. Dear friends
  Thanks for comments on Carsten’s blog. After reading the comments, I wish to bring to the attention of those who can not see the difference between my situation as an activist and Gert Wilders or Danish Peoples Party’s power politics, some observations are in order.Since this Face Book is also read by non-Danes, I am using English so that everyone can take part.
  —————-

  Freedom of Expression for the little man or the power elite

  In this ongoing heated debate in the West and particularly in Denmark, relating to unlimited and unrestrained Freedom of Expression -- inflammatory or purposeful -- two very important points are being over looked.

  In no country in the world, freedom of expression is total or absolute. There are judicial limitations, moral constrained and even constitutional limits. In Denmark which under the present right wing government has proclaimed itself as the defender in chief of total freedom of expression, the constitution clearly talks about freedom of expression under responsibility. There are laws in the country against dishonouring an individual and the royal household, make blasphemous speeches against Christianity, racist, anti-semitism and anti-homosexual statements. Islam is not covered in this protection. Is it by coincidence or on purpose? Take a pick!
  Freedom of Expression was made the central tenant of human rights in Europe to give the citizens the right to criticise the government, politicians and the power elite and not the other way around. It was never meant to give the journalists a cart blanche to tell lies, insult religions or sow the seeds of disharmony in the society. Media has a central role to inform the public and not misinform, write about factual stories and not invent these, criticise the misuse of power and not colude with the elité to suppress the truth.

  As long as people do not make a distinction between genuine criticism of an individual action, a group ideology or even a religious dogma to prevent oppression on the one hand and insulting, degrading and humiliating on purpose, an entire religion, its followers and their holy scripture under the false guise of freedom of expression, a society like Denmark, however democratic it may claim to be, will always remain uncivilised. A country which does not extend legal, moral and human rights protection to its ethnic and religious minorities can never create an inclusive society.

  As far as my freedom of expression is concerned, I have never used it to insult anyone but only to take part in discussions as a law abiding citizen. Gert Wilders and Pia Kjærsgaards of this world use their political platform not to criticise Islam, as they claim but to insult, propagate hate and create conflict. My criticism is never of Christianity, Jesus, Danes or Denmark but of the establishment. I use my pen and lips to better the situation of the minorities and build bridges while Danish Peoples Party uses its power to advance an agenda, a White, Christian Denmark. You deicide who should be supported.

  Bashy Quraishy
  Chair -- ENAR Advisory Council-Brussels
  Chair -- Jewish Muslim Platform-Brussels
  Mobile. 0045 40154771. 
  Tel&Fax. 0045 38881977
  http://www.bashy.dk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.