Rettelse og skamløs reklame

Jeg skrev lige et “jordbrugspolitisk manifest” ovre på den anden blog, men måske det er et lidt misvisende navn – egentlig er det vel snarest et naturpolitisk manifest.

Kort fortalt foreslår jeg, at

  1. Danmarks landbrugsproduktion brutalt reduceres til en tredjedel
  2. 100% af resten lægges om til økologisk drift.

De således indvundne og braklagte arealer skulle konverteres til fri natur, idet de i et vist omfang også kunne anvendes til græsning.

Det er desværre ikke den vej, vinden ellers  blæser for tiden. Professor Carsten Rahbek fra  Center for Makroøkologi og Evolution på Københavns Universitet opsummerede forleden regeringens “grønne vækstplan” med ordene: “Landbruget vandt, naturen tabte“.

Men jeg er helt overbevist om, at det er det, der skal til. Hop selv over på den anden blog og læs hvorfor.

Link: Giv os Danmark tilbage – et naturpolitisk manifest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.