Det højreekstremistiske hjemmeværn bør opløses

Det har længe været én slet skjult hemmelighed at de ansatte i forsvaret og hjemmeværnet har haft en tendens til at have højreekstremistiske holdninger. Homofobien og indvandrerhadet har spredt sig, tydeligt påvirket af regeringens krigsførsel mod alt hvad der lugtede af islam.

Det bliver absurd tydeligt når det nu er Dansk Folkeparti der har fået hånd- og halsret over hvem der skal have lov til at være i hjemmeværnet. En ret de tilmed fører sig frem med og ikke på nogen måde forsøger at skjule. Jeg kan slet ikke overskue hvor mange regler og love der bliver overtrådt når Pia Kjærsgaard enerådigt bestemmer over hjemmeværnet.

Hjemmeværnet har længe været en anakronisme på linje med kongehuset – et levn fra 2. verdenskrig der forlængst er blevet ligegyldigt. Men trods alt et sted hvor folk kunne øve sig i at lege soldater og skabe et fællesskab på tværs af køn og sociale kløfter. Men alt dette bliver naturligvis ligegyldigt, når det på denne måde viser sig at være Pia Kjærsgaard villige slaver. Så må man kræve værnet opløst og pengene brugt til noget mere fornuftigt – fx en rapklub uden censur i Aarhus.

link til absurditet.

One thought on “Det højreekstremistiske hjemmeværn bør opløses”

  1. Sådan set er det jo Pia Kjærsgaard der har ret her! Det er tydeligt for enhver, at Mawla bliver smidt ud af Hjemmeværnet fordi DF har forlangt det.

    Men det betyder, at Mawla IKKE bliver smidt ud fordi Hjemmeværnet af saglige grunde ikke kan være tjent med, at hun bærer tørklæde. Hun bliver smidt ud PÅ GRUND AF HENDES RELIGION.

    Det er klart grundlovsstridigt -- da vi som bekendt har religionsfrihed her i Danmark.

    Om det er Hjemmeværnet eller DF der overtræder Grundloven her, må man nok spørge en jurist om. Måske begge parter?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.