2 thoughts on “Den omvendte verden – om skoler og ligestilling”

  1. Jeg synes det rigtige må være at sige, at hovedvægten entydigt skal ligge på forældremøder for både fædre og mødre -- fordi det repræsenterer en fastholdelse af danske værdier (ligestilling).

    Men virkeligheden er jo, at der er nogle borgere der ikke møder op, netop fordi mødet er blandet. Eller de undlader måske at ytre sig på mødet af samme grund.

    Hvis man kan få disse borgere til at møde op til specielle café-aftener og lignende, så er det kun godt -- for skolen, for borgeren, og for demokratiet.

    Sagen er jo, at man reelt holder nogle borgere uden for fællesskabet, hvis man har alt for snævre regler for hvordan møder må holdes. Det mest logiske er vel at lade skolens ledelse selv finde ud af, hvilke møder der er brug for -- og det er nøjagtig det man har gjort på Holberg-skolen, så vidt jeg kan bedømme det. De fortjener snarere ros for det!

  2. Det mest logiske er vel at lade skolens ledelse selv finde ud af, hvilke møder der er brug for -- og det er nøjagtig det man har gjort på Holberg-skolen, så vidt jeg kan bedømme det.

    Ja, lige præcis! Og på den skole i Skive også, der lader ikke til at være nævneværdig forskel på de to tilfælde.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.