Troels Heeger og Søren Villemoes på afveje

Der er intet så dejligt som at blive lagt for had af idioter – så ved man, at man må gøre noget rigtigt. William Blake sagde det træffende: Listen to the fool’s reproach! It is a kingly title.

Så i den forbindelse er det kun rart at se, at kommentatorerne Troels Heeger og Søren Villemoes har valgt at foretage et usagligt og ineffektivt udfald mod Modspil.dk i et længere indlæg om politisk fodboldfeber.

Er Villemoes og Heeger da idioter? Nuvel, jeg tror ikke, at jeg nødvendigvis vil beskylde dem for at være dårligt fungerende med en intelligens, der er for lav til, at de kan fungere i samfundet på normale vilkår. Til gengæld er der ingen tvivl om, at de falder i den kategori af kommentatorer, som det giver mening at betegne som “nyttige idoter”. Folk, der taler meget om frihed og demokrati og deres eget “progressive” og “frigjorte” standpunkt, men som egentlig hele tiden synes at lægge mest energi i det, når det handler om at hetze mod muslimer og islam.

De kan kendes på, at de nægter at tage fat på de reelle problemer, vi har i vores samfund omkring så alvorlige emner som ligestilling og ytringsfrihed, men er parat med en opsang, lige så snart det på en eller anden måde skulle handle om de skrækkelige muslimer. De foregiver at adskille sig positivt fra “ekstremisterne” i Trykkefrihedsselskabet og Dansk Folkeparti (og skrigosfæren), men afslører sig uvægerlig ved ikke at have andet end anti-islamiske plader at sætte på.

Om Modpress’ tidligere indlæg “Holland-Danmark: 2-0” skriver de:

Langt ude på venstrefløjen kan man eksempelvis læse Engelbreth-epigonen Modpress fryde sig over, at Holland har givet det racistiske Danmark en dragt prygl. 2-0 til anti-racismen med andre ord. Men nu mærkes der også en form for religiøs aflad, hvor det at afvige fra en bestemt holdning til multikulturalismen straks udløser en slags kollektiv arvesynd, hvor en kosmisk magt i skikkelse af det hollandske landshold gud ske tak og lov straffer vores alles ugerninger og bringer lige vægt i det kosmiske konkurrence mellem racister og anti-racister. At Holland slet og ret er et langt bedre hold end det danske (og i øvrigt altid har været det), er i den sammenhæng aldeles irrelevant i Modpress’ perverterede udgave af multikulturalismen.

Modpress’ blogindlæg er iøvrigt en sjov påmindelse om, at det oftest er de mest rabiate DF-hadere, der helt eksplicit sidestiller danskhed med Dansk Folkeparti. ’Tak for hjælpen’, tænker man muligvis inde hos Dansk Folkepartis partikontor (hvis man da overhovedet læser den slags blogs). Men substansen er, at det nok engang er multikulturalismen, der er afgørende for at forstå dette års VM.

Og her er der straks så mange misforståelser og halve sandheder, at det er svært at vide, hvor man skal ende og begynde. Er denne blog “langt ude på venstrefløjen”? Nuvel, jeg synes egentlig, at mine egne ret moderate og fredelige politiske holdninger har været rimeligt konstante, mens resten af samfundet har fulgt et så vildt ridt mod højre, at man undertiden må knibe sig i armen. Vidste De, min læser, at den kriminelle lavalder i dag trods alle professionelle anbefalinger er nedsat til 14 år?  Og så gider jeg ikke engang at kommentere betegnelsen “Engelbreth-epigon”. Egentlig føler jeg mig smigret, men Rune Engelbreth Larsen kan da som erklæret ikke-socialist ikke siges at være “langt ude på venstrefløjen”? Det behøver  ikke altid give mening, hvis bare man kan lukke røg ud, synes Heeger og Villemoes at have ræsonneret.

For det er åbenbart svært at forholde sig til, hvad jeg egentlig siger. Så er det meget nemmere at trække en stråmand: “en form for religiøs aflad, hvor det at afvige fra en bestemt holdning til multikulturalismen straks udløser en slags kollektiv arvesynd” … hvad er det for noget sludder? “Multikulturalisme” er ikke en religion og er heller ikke nødvendigvis ønskelig. Jeg har altid talt for et åbent samfund med bred tolerance og frihed til forskellighed, men det er jo sværere at forholde sig til for et par nyttige idioter som Heeger og Villemoes. Så hellere lyve en stråmand frem.

Mit gamle indlægs substans – som  Heeger og Villemoes går i en bue uden om – er, at det er påfaldende, at danske fodboldspillere af “anden etnisk baggrund”  åbenbart en bloc “mangler taktiske færdigheder og disciplin” og derfor ikke kommer med på landsholdet, når en sådan mangel ikke er konstateret i nogen af de lande, vi normalt sammenligner os med. Det kunne have en årsag. Kunne denne årsag mon have at gøre med den notoriske danske selvtilstrækkelighed og fremmedskepsis?

Om denne blogs indehaver så er en “DF-hader”, som “sidestiller danskhed med Dansk Folkeparti” … For det første er det ikke et spørgsmål om noget så primitivt som “had”. Dansk Folkeparti er et uforsonligt højreparti med en klart “fremmedskeptisk” dagsorden, som til gengæld ikke er specielt “skarpt”, når det handler om andre danske værdier – såsom forskning, undervisning, litteratur og natur. De kan ligesom kun være negative, hvis vi ser bort fra præstefætrenes stærkt uforsonlige Lutherske retorik. Som sådan er Dansk Folkeparti en farlig politisk kraft, hvis indflydelse bør begrænses og bekæmpes. Det skal man ikke være ekstremist for at mene, det skal man vist nærmere være ekstremist for ikke at mene.

Men det har Heeger og Villemoes måske ikke opdaget i deres eget fortvivlede forsøg på at holde trit med samfundsudviklingens generelle, vilde ridt mod højre. Da jeg holder meget af danskhed og dansk kultur, er det bestemt ikke rigtigt, at jeg “sidestiller danskhed med Dansk Folkeparti”.

Så man må spørge sig selv, om det overhovedet er lykkedes de nyttige idioter Heeger og Villemoes at skrive noget rigtigt? Ikke så vidt jeg kan se… Jo, måske en ting: Jeg er egentlig enig i, at det er meningsløst at mene, at det er “multikulturalismen, der er afgørende for at forstå dette års VM”. Jeg interesserer mig bare ikke en dyt for fodbold som sport, så derfor handlede det snarere om at gribe fat i et punkt, hvor Danmarks forhold til “udlændinge” vireklig griber mærkbart ind i et populært fænomen – og det gør det i den besynderlige  forestilling, at “fremmede”  mangker diverse færdigheder i Danmark, når de nu ikke gør i alle mulige andre lande. Store dele af resten af indlægget var skrevet i spøg, men det var åbenbart gået hen over d’herrers nyttige hoveder. Nogle gange skal man måske passe på med at stille for store krav til sine læsere.

Link: Politisk fodboldfeber

3 thoughts on “Troels Heeger og Søren Villemoes på afveje”

  1. Gu er din blog “langt til venstre”. Du erklærer jo f.eks. støtte til Enhedslisten (formentlig på samme måde som jeg: Ikke helt enig, men bedste parlamentariske bud, hvor folk gør en forskel) og generelt kritiserer det, der ligger til højre for samme. Diskursen er også klart venstreorienteret. Jeg tør nærmest sige, at du nok er længere til venstre end jeg, der -- delvist med rette -- af og til får lidt “intern” kritik for at være lidt rigelig elitistisk anlagt.

  2. Ja, måske -- men alligevel. På en måde synes jeg virkelig, at det er mine egne pragmatiske og stilfærdige holdninger, der er blevet stående, mens resten af verden er flyttet (langt) til højre. Hvem havde for tyve år siden forestillet sig, at man engang nærmest skulle være venstrekstremist for at være modstander af dansk deltagelse i en amerikansk angrebskrig i Afghanistan?

    Når det så er sagt, så er jeg jo medlem af Enhedslisten. Det irriterer mig bare på den baggrund at blive skudt al mulig ekstremisme i skoen, og så uden skygge af hverken argumenter eller belæg. Det er nogle klicheer om “religiøst aflad”, som de bare slynger ud mod folk, de er uenige med. Derfor mit svar til d’herrer nyttige idioter. Real men don’t fight with straw men 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.