Den indfødte danskers selvfølgelige forventninger

Helle Stenum har i en nylig kronik i Politiken ekspliciteret, hvad det blandt andet er for forventninger, som vi som “hvide”, indfødte etniske danskere har til, hvordan vi bliver behandlet; forventninger, som herboende udlændinge ikke kan forvente at have:

Forventer ikke at blive stoppet i paskontrollen pga. mit udseende.

Forventer ikke at blive afvist i døren til diskoteket.

Forventer ikke at blive afvist i jobsøger- og praktikpladsansøgerbunken pga. mit navn.

Forventer ikke at skulle forsvare alle hvide sexforbrydere og voldsmænd.

Forventer ikke, at jeg eller min familie bliver svinet til pga. vores udseende.

Forventer ikke, at jeg skal være ambassadør for alle ’hvide’ i Danmark.

Forventer ikke at få afslag på lejlighed pga. mit navn eller udseende.

Forventer at kunne genkende mig selv i nyhedsprogrammer, debatter, soap, reklamer, valgannoncer mv. – og ikke som forbryder.

Forventer ikke, at jeg skal stå til ansvar for alt, hvad ’hvide’ gør.

Forventer ikke at blive tiltalt som ’I’ – ’I gør jo sådan og sådan …’ refererende til en uspecificeret etnisk storgruppe.

Forventer ikke, at retssystemet vil dømme mig uretfærdigt, fordi jeg er ’hvid’, og forventer ikke, at nævningeting, dommere, forsvarere og anklagere alle er ’ikkehvide’.

Forventer ikke, at jeg konstant undersøges som ’hvid dansker’ i statistikker og undersøgelser om familiemønster, arbejdsløshed, kriminalitet, værdier, religion mv.

Forventer selv at kunne vælge, om jeg vil skille mig ud fra mængden.

Forventer, at ’hvide’ er placeret på alle niveauer i hierarkierne.

Forventer, at samfundets autoriteter vil tale imod hetz og mobning mod min ’hvidhed’.

Forventer ikke, at ministre og store partier i Danmark vil udtale sig nedladende og fordomsfuldt om ’hvide’.

Forventer ikke, at jeg pga. min baggrund, min eksistens, min krop udpeges til samfundets største problem.

Kunne man forestille sig, at den forskelsbehandling, der kommer af, at disse selvfølgelige forventninger ikke opfyldes, men man i stedet udsættes for en konstant og massiv mistænkeliggørelse i såvel dagligdagen som medierne for eksempel kunne påvirke ens syn på samfundet som helhed?

Link: Den hvide norms privilegier og forventninger (via Rune Engelbreth).

2 thoughts on “Den indfødte danskers selvfølgelige forventninger”

  1. Jeg kan så supplere med, at det ikke er tilstrækkeligt at være hvid dansker. Det er ikke tilstrækkeligt at være hvid, hvis man vil undgå mistænkeliggørelsen. Man skal også -- som Dansk Folkeparti flittigt og vedholdende understreger -- være kristen.

  2. Det er rigtigt! Især folk, som er konverteret til islam er lige nu “landsforrædere” i Dansk Folkepartis optik, men i næste uge eller til næste år er det nok nogle andre.

    Etniske danskere er også stort set alene med det privilegium, at vi kan kritisere forholdene her uden hele tiden at blive spurgt, hvorfor vi ikke bare rejser, hvis vi ikke kan lide det her.

    Skønt, jeg har nu også oplevet at blive spurgt, hvorfor jeg ikke bare rejser til Nordkorea eller eller Saudi-Arabien eller Cuba …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.