Liberal Alliance – Danmarks svar på Sarah Palin

Liberal Alliance er lidt et mysterium i dansk politik – i starten var det blot en afskalning af det Radikale Venstre, hvor man havde hugget politikken – men blot holdt med Fogh fremfor Helle. Senere blev Anders Samuelsen og Co’s fokus sat på at få personskatten ned på 40% – et mål der i øvrigt også står i det Radikale Venstres partiprogram.

I de sidste par måneder har det dog gået en hel anden vej. Partiet har i et forsøg på at undgå andre små partiers skæbne indført en skarp topstyring. Samtidig har man forsøgt at skjule at man reelt ingen politik har på mange områder. Man vil snakke skat og intet andet, så man har fx valgt ikke at have en udenrigspolitik!. Hvorfor man ikke blot har kopieret de Radikales kan undre, men man har tilsyneladende hellere ville virke uintelligente end snakke om andet end skattelettelser.

Den sidste udvikling er at folketingskandidaterne nu har nægtet at svare på hvordan deres politiske holdninger er!. Man vil følge Sarah Palins forbillede, og ikke acceptere nyhedsmediernes præmisser om åbent at lægge sine holdninger frem. Man vil kunne kontrollere budskaberne 100%.

Det er et fattigt demokrati hvor den slags holdninger bliver dominerende. Man kan kritisere eller elske Liberal Alliances skattepolitik, men man kan kun have foragt overfor deres holdning til demokratiet.

link til gennemgang af LAs strategi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.