Dansk Folkeparti vil have mere etnisk udrensning

Familier, hvor et eller flere medlemmer ikke er danske statsborgere, og som af den ene eller den anden grund (for eksempel, at de ikke har kunnet finde arbejde eller har haft problemer med helbredet), skal fremover fratages deres kontanthjælp og “motiveres” til at forlade landet.

Dansk Folkeparti, der står bag forslaget, siger ikke, at de vil have flere mennesker i arbejde eller væk fra kontanthjælp. De siger, at de vil have flere mennesker ud:

Når Dansk Folkeparti i morgen mødes med regeringen til forhandlinger om en 2020-plan, vil partiet møde op med krav om, at arbejdsmarkedsparate indvandrere på kontanthjælp, der ikke reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet, i langt højere grad end i dag skal have frataget deres kontanthjælp.

Ifølge DF skal indvandrerne samtidig indkaldes til et møde hos kommunen, hvor de skal motiveres til at benytte sig af den såkaldte repatrieringsordning, som handler om, at de kan få penge med sig til det oprindelige hjemland, hvis de forlader Danmark.

»Vi vil lade kommunerne betale en større procentdel selv. Så har det en opdragende effekt på de kommuner, der ikke gør nok ud af at få kontanthjælpsmodtagere til reelt at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Og er der indvandrere, der ikke vil arbejde, skal kommunen i højere grad end hidtil søge at motivere dem til at bruge repatrieringsordningen og rejse tilbage til hjemlandet.«

Altså: Familier, hvis medlemmer er udenlandske statsborgere – amerikanere, australiere, japanere, iranere, indere, hvad det nu kan være – skal, hvis de er så uheldige at være nødt til at søge kontanthjælp, fremover indkaldes til en ubehagelig samtale på kommunen, hvor de skal presses til at forlade landet. Samtidig skal kommunerne presses økonomisk, så de kan se en fordel i at deltage i Dansk Folkepartis udpresning.

Det værste ved dette forslag er næsten, at regeringen ved beskæftigelsesminister Inger Støjberg praktisk talt allerede støtter det: “Jeg er indstillet på at kigge på alle de gode forslag, der end måtte være, og Dansk Folkepartis forslag er bestemt relevante.”

Etnisk udrensning af fattige udlændinge vil snart blive praktiseret i din kommune. Hvis Dansk Folkeparti altså får deres vilje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.