Dansk isolationsfængsling – tortur og krænkelse af menneskerettighederne

Isolationsfængsling er noget ufortjent gledet i baggrunden i den hjemlige debat i de senere år – en nylig stramning af loven rettede lidt op på de mest hårrejsende forhold, men isolationsfængsling praktiseres stadig langt mere i Danmark end i de lande, vi normalt sammenligner os med, det må stadig betragtes som tortur, og det påfører stadig de anholdte betydelige psykiske skader.

Danmark burde gøre noget ved det, mener Institut for Menneskerettigheder ifølge Dagbladet Arbejderen:

Isolationsfængsling betegnes som nedværdigende og umenneskelig behandling, og brugen af isolationsfængsling kan derfor i visse tilfælde betyde en overtrædelse af både Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og FN`s Torturkonvention. Det kan medføre alvorlige psykiske problemer, søvnløshed og hallucinationer, og helbredet kan tage skade efter bare få dages isolation.

Opstramningen af den danske lovgivning er ikke nok til at tilfredsstille FN. Manfred Nowak, der er FN`s torturrapportør og har skrevet under på Istanbulerklæringen, gentog sin kritik af Danmarks brug af isolationsfængsling, da han var på besøg i maj.

Landsforening for Beskikkede Forsvarsadvokater har tidligere foreslået helt at afskaffe isolationsfængsling. Det er deres erfaring, at isolationsfængsling ikke har nogen betydning for efterforskningsarbejdet, og foreningens formand advokat Niels Forsby kalder det for psykisk tortur, der bruges til at få den fængslede til at tilstå.

Isolationsfængsling bruges i parantes bemærket også flittigt på Guantánamo. Det er på tide at gøre en ende på hykleriet og afskaffe isolationsfængsling helt i dette land.

One thought on “Dansk isolationsfængsling – tortur og krænkelse af menneskerettighederne”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.