Åbent brev til SFs folketingsgruppe

Sendt d.d. til samtlige medlemmer af SFs folketingsgruppe.

Jeg vil opdatere dette indlæg, når og hvis jeg får svar. Kommentarer fra SF’ere, der ikke forstår argumentet, er også velkomne.

De nye udvisningsregler, som SF har tænkt sig at stemme for er, en trussel mod udlændinges politiske ytringsfrihed.

Efter lømmelpakken kan man idømmes 40 dages fængsel blot for at deltage fredeligt i en demo, der udvikler sig kaotisk. Tilsvarende med diverse Greenpeace-aktioner, som anklagemyndigheden har søgt pådømt efter helt urimeligt strenge paragraffer.

Men efter de nye regler skal alle, der dømmes efter lømmelpakkens regler eller andre love, der giver ubetinget fængsel, straks udvises. Det vil sige, at folk der er født og opvokset i Danmark nu får frataget en vigtig del af deres politiske frihed. Hånden på hjertet: Hvor mange af jer vil på det grundlag opfordre jeres tyrkiske, palæstinensiske, amerikanske eller new zealandske venner at deltage i en demonstration?

Og det sker altså med SFs stemmer, det SF der engang gjorde sig til af at være for et frit og solidarisk samfund og imod Dansk Folkepartis ensretning. Jeg håber, at de af jer, der ikke har tænkt sig at stemme imod forslaget (clearing er bare en anden måde at undlade at stemme), får det meget, meget dårligt med jer selv. Dette er et vigtigt skridt i afviklingen af den danske retsstat og det danske civilsamfund, og en uhyggelig fortsættelse af Dansk Folkepartis sejrsmarch. Og igen: Det sker med SFs stemmer. Skam jer!

11 thoughts on “Åbent brev til SFs folketingsgruppe”

 1. Godt sagt, Carsten!

  Jeg forstår ikke, hvordan SF’s vælgere kan acceptere så enorme højresving, og jeg ved personligt, at visse af SF’s folketingspolitikere overhovedet ikke er blevet hørt vedr. dette forslag men bare har fået partiets holdning dikteret oppefra og ned. De bør tage konsekvensen.

 2. Hvis en SF’er ikke deltager i afstemningen på grund af clearing, stemmer de ikke blankt (undlader at stemme). De stemmer FOR forslaget, eftersom de reelt stemmer på fuldstændig samme måde som deres parti. Reduktionen i antal stemmer sker hos de partier som vil stemme imod (Enhedslisten og Radikale, formoder jeg?).

  Så det er nærmest grænsende til det latterlige hvis SF’ere beder sig fritaget for at deltage i afstemningen via clearing fordi de ikke bryder sig om forslaget. Hvis de er i mod forslaget, må de vise deres modstand ved at stemme i mod.

  Forslaget L210 er fremsat 30/5 2011, og har skam været en høringsrunde blandt de eksperter (i f.eks. menneskerettigheder) som man alligevel ikke gider høre på. Der var hele 7 arbejdsdage til at udarbejde høringssvar!! Udover at lovforlaget er grotesk, vil der også blive sat nye standarder for lovsjusk.

 3. Rasmus, ja, der er nogle af SFs folketingspolitikere, som jeg gerne så i liste Ø. Eller i det mindste sig nok fra til ligefrem at stemme imod.

  Og Jesper, ja, jo mere jeg tænker over konsekvenserne, jo mere savner jeg ord for omfanget af den stramning, der lægges op til. Det må lige pludselig blive meget, meget utrygt f.eks. at være udenlandsk familie med små-uregerlige teenagere (husk, den kriminelle lavalder er 14 år). Og hver eneste gang, strammerne i DF kræver, at en overtrædelse skal koste ubetinget frihedsstraf første gang, er der en ny klasse af mennesker, som man åbner for at udvise.

 4. En af konsekvenserne må blive at Danmark bliver fast gæst ved den europæiske menneskerettighedsdomstol (hvis vi ikke allerede er det?). Efter lovforslaget skal der ske udvisning medmindre det med sikkerhed strider mod Danmarks internationale forpligtelser. Søren Pind kalder det “procesrisiko” (normalt bruges det begreb i civile sager, f.eks. hvis du tilbageholder 20000 kr til en håndværker, fordi du er utilfreds med arbejdet, og vil tage slagsmålet i retten; jeg har aldrig hørt om procesrisiko i forbindelse med menneskerettigheder?).

  Respekt for menneskerettigheder bliver ikke længere et sæt internationale minimumsrettigheder, som vi udfylder med danske love og hvor statens magtudfoldelse altid skal holde sig på den rigtige side af disse minimumsrettighederne, men en håndbog i hvor langt man kan gå med udvisning og undertrykkelse af en bestemt befolkningsgruppe.

  Bestemmelser om menneskerettigheder er ikke en absolut størrelse (et eksempel er proportionalitetsprincippet i EMRK), men hvor rimelige stater vil lade tvivl om fortolkningen komme borgerne til gode, skal de danske domstole lade tvivlen komme den indre svinehund i DF til gode (eller “staten”, som man egentlig skal sige).

  Medmindre domstolene afviser den ide (som de reelt gjorde det med SR-regeringens forslag om obligatorisk udvisning for narkokriminalitet i 1990’erne), vil der komme en masse potentielle sager for den europæiske menneskerettighedsdomstol. Medmindre selvfølgelig “man” sikrer sig at de dømte og udviste ikke får mulighed (herunder økonomisk mulighed) for at føre disse sager.

  Det kan ikke undgå at skade Danmarks omdømme, og sammenlignet med grænsekontrollen er dette langt langt værre. Grænsekontrollen er trods alt kun spild af et par hundrede millioner kroner af skatteydernes penge (og vi er stadigt et rigt land) og måske lidt spild af borgernes tid mens de venter i ligegyldige køer foran grænsebommen. Her taler vi om en grov de facto undertrykkelse af en bestemt befolkningsgruppe, som bliver stemplet som andenrangs borgere med færre rettigheder, selv om de kan have boet, arbejdet og betalt skat i Danmark i mange år. Der er mange danskere som tilbringer store dele af deres arbejdsliv i andre lande og beholder deres statsborgerskab fordi de gerne vil vende tilbage til Danmark en dag. Der er givetvis masser af udlændinge i Danmark som har det på samme måde. En globaliseret verden burde gradvist udviske betydningen af passets farve (statsborgerskab eller ej), men det er helt i overensstsemmelse med DF’s politik at benægte globaliseringen.

  Gad vide hvor lang tid der går inden DF vil have opsagt vores ratifikation af de forskellige menneskerettighedstraktater? Hvis man kunne udvise folk til tortur, ville det være muligt at udvise langt flere borgere..

 5. personligt mener jeg næsten argumentet om at man vil cleares for at undgå at stemme for sagen er det værste. Hvor dumme tror man danske vælgere er? At være clearet er 100% at stemme for.

 6. tak for henvisningen til lømmelopakken, som i sig selv er et overgreb på ytringsfriheden. Henvisningen til at domme i henhold til lømmelpakken kan medføre udvisning viser hvor utroligt langt vi er kommet ud.

  1. Knud Vilby har fulgkommen ret. Vi ER kommet langt ud, og det kan vi i vid udstrækning takke de to frygtsomme og selvopgivende såkaldte “Arbejderpartier”, Socialdemokraterne og SF for. Når fascismen og racismen fra Dansk Folkeparti ikke møder konsekvent modstand, fortsætter apeasement overfor uretten. Den retspolitik, som S og SF nu vil stemme for, er slet og ret en skændsel og totalt undergravede for retssamfund, politisk ytringsfrihed og ligeværd mellerm mennesker. Arbejdervælgere og venstreorienterede bør nu flytte stemmer og opbakning massivt over til Enhedslisten, det sidste bolværk.

 7. Tak for brevet -- jeg er SÅ enig. Personligt er denne sag nu dråben. Jeg er medlem af SF og forventer ikke at melde mig ud foreløbig, men bliver dette forslag stemt igennem med SFs stemmer (og clearing er det samme som en stemme for, det duer ikke som undskyldning), så kan jeg ikke sætte kryds ved partiet længere. Jeg håber stadig at modige medlemmer af SFs Folketingsgruppe vil møde op i salen og stemme efter egen overbevisning og tage slagsmålet i partiet bagefter. De kan være trygge ved baglandet udenfor partiledelsen -- jeg kender INGEN SF’ere, der bryder sig om dette her. Vi er der. Vi støtter jer, når det kommer til stykket.

 8. @Jesper, hvis du ikke har hørt om procesrisiko i forbindelse med menneskerettigheder kan jeg henvise til Chesnutsagen, hvor 4-banden (Skaarup, Melgaard, Baastrup og Barfod) tvang Kirsten til selv at føre sin genoptagelsessag. Hun ville ikke, men blev tvunget til at ta procesrisikoen og tabte da Skaarup svigtede sit løfte om at hjælpe hende.

  Tak for jeres indsats her imod SF’s ulidelige taburet-snifferi

 9. Tak for alle kommentarerne. Se også min opfølgning her:

  http://www.modspil.dk/wordpress/?p=1655

  Til Peter m.fl.:

  Jeg håber virkelig også, at der er nogen af SFs folketingsmedlemmer, der vil stå imod i denne sag. Jeg er ikke medlem af SF, men har tidligere haft stor respekt for mange af de folketingsmedlemmer, der efter sigende vil “cleares”, og synes, deres stemme ofte mangler i SFs tale udadtil. Jeg ville meget gerne høre meget mere til den del af SF.

 10. I pointtildelingsfarcen i november 2010 endte Helle og Villy med at fastslå, at der ikke skulle ske flere stramninger i udlændingepolitikken. Nu kan enhver se, at deres ord ikke står til troende, og det er kun den sorte, såkaldte blå blok, og fascisterne i Dansk Folkeparti, der vinder ved S og SFs gentagne og ynkelige knæfald for Pia Kjærsgaards voksende inhumanitet. Man væmmes!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.