Nye regler for familiesammenføring i apartheid-Danmark

Danmark vil gerne have veluddannede, hårdtarbejdende udlændinge, der kan og vil bidrage til samfundet, hedder det. De kan bare komme. Men hvis de efter et par år ønsker at gifte sig med barndomskæresten derhjemmefra, hører gæstfriheden op.

Den officielle hjemmeside Ny i Danmark fortæller om de regler for familiesammenføring med ægtefælle, der trådte i kraft 1. juni 2011. Det er rystende læsning:

 • Indførelse af krav for den herboende ægtefælle, hvis vedkommende er udlænding, om at vedkommende skal opfylde en del de nu gældende regler for at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse. Kravet gælder også for de herboende ægtefæller, som allerede har tidsubegrænset opholdstilladelse, men efter de regler som var gældende før den 26. marts 2010. Det betyder, at når Udlændingeservice modtager en ansøgning om familiesammenføring, vil det blive vurderet, om ægtefællen i Danmark kan opnå point efter følgende kriterier:
  1. har boet lovligt i Danmark i mindst 4 år
  2. ikke har begået kriminalitet (af en vis grovhed)
  3. ikke har forfalden gæld til det offentlige
  4. ikke har modtaget offentlig hjælp eller social bistand inden for de sidste 3 år
  5. har underskrevet en erklæring om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund
  6. har bestået Prøve i Dansk 2 eller lign.
  7. har arbejdet i Danmark i mindst 2½ år inden for de sidste 3 år, og
  8. a. har arbejdet i Danmark i mindst 4 år inden for de sidste 4½ år, eller
   b. har gennemført en lang videregående uddannelse, en professionsbacheloruddannelse, en erhvervsakademiuddannelse eller en erhvervsrettet ungdomsuddannelse i Danmark,
   eller c. har bestået Prøve i Dansk 3 eller lign.
 • Indførelse af et pointkrav for ansøger. Pointkravet indebærer, at hvis begge ægtefæller er over 24 år, skal ansøgeren normalt opnå 60 point. Hvis én eller begge ægtefælle er under 24 år, skal ansøgeren normalt opnå 120 point. Pointene opnås på baggrund af en række integrationsrelevante kvalifikationer som bl.a. erhvervserfaring, sprogkundskaber og færdiggjort uddannelse.
 • Tilknytningskravet skærpes således at ægtefællernes samlede tilknytning til Danmark skal være væsentlig større end deres samlede tilknytning til et andet land. Tilknytningskravet ændres både for den herboende ægtefælle og den udenlandske ægtefælle. For ansøgeren stilles der fremover normalt krav om, at man har besøgt Danmark 2 gange, og at man har gennemført et sprogkursus i dansk på A1-niveau. For den herboende ægtefælle betyder det, at der normalt stilles krav om, at vedkommende har haft fast ophold i Danmark i minimum 15 år, og at vedkommende har gjort en indsats for at blive integreret i det danske samfund. Det gælder som hidtil, at tilknytningskravet ikke stilles, hvis den herboende ægtefælle har haft dansk statsborgerskab i over 28 år, eller hvis vedkommende er født og opvokset i Danmark eller kommet til Danmark som mindre barn, og har opholdt sig lovligt i Danmark i over 28 år.
 • Den økonomiske sikkerhedsstillelse forhøjes til 100.000 kr. i (2011-niveau)
 • Sprogkravet i forbindelse med indvandringsprøven skærpes og gebyret for at aflægge den skærpede prøve forhøjes til 3.600 kr. (Det skærpede sprogkrav træder dog først i kraft senere, når den nye prøve er udviklet – formentlig den 1. januar 2012.)
 • Gebyret for at indgive en ansøgning om ægtefællesammenføring forhøjes fra 5.975 kr. til 7.775 kr.

Og nej, det er ikke det hele. Read it and weep.

Via Only in Denmark.

One thought on “Nye regler for familiesammenføring i apartheid-Danmark”

 1. Mon ikke det er billigere og nemmere at bosætte sig i Malmø et par måneder? DF’s grænsebomme ændrer ikke på den frie bevægelighed for personer inden for EU, og Metock dommen kan de ikke gøre noget ved. Det gælder selvfølgelig kun for EU borgere bosiddende i Danmark (ikke folk med permanent opholdstilladelse), så diskriminationen er der stadigvæk.

  En pudsig detalje er kravet om to tidligere besøg i Danmark. Så vidt jeg ved er der visse lande, hvorfra det er nærmest umuligt at få visum til (midlertidige) besøg i Danmark. Det er virkelig at træde på folk. Dybest set minder det hele om en noget mere sofistikeret udgave af KKK’s “whites only” slogan.

  Jeg kunne godt tænkt mig at se de to forslag fra Søren Pind som var så grove at Justitsministeriet måtte protestere
  http://politiken.dk/politik/ECE1311863/soeren-pind-skjuler-sine-forbudte-forslag/

  Gad vide hvad det kunne være…?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.