Socialdemokraterne tør ikke kritisere Dansk Folkeparti

Poul Nyrup Rasmussen tør godt opfordre til at boykotte højreekstreme partier i europæisk regi, men tør ikke udstrække denne kritik til Dansk Folkeparti. Dette selv om Pia Kjærsgaard faktisk selv har brokket sig over, at hun åbenbart ikke er lige så “fin” som højreekstremisterne i Sverige, Holland og Østrig:

Pia Kjærsgaard (DF) har flere gange udtrykt undren over, at de danske socialdemokrater i EU skelner mellem hendes eget parti og dets paralleller i Sverige og Holland. Og hun har flere gange bedt Poul Nyrup uddybe, hvorfor DF ikke er en del af det manifest, som Nyrup selv er en af hovedarkitekterne bag.

»Han forsøger at gå på to ben, når han både udsender den her bandbulle mod højreradikale partier og samtidig ikke vil sige, hvordan han forholder sig til os. Hans tavshed skyldes, at han får tæsk af kollegerne herhjemme, hvis han siger, at vi er nogen værre nogen – for det kan de danske socialdemokrater ikke holde til«, siger hun.

Nyrup tør dog nu godt kalde DF for højreekstremt – men adspurgt, om partiets voksende indflydelse så ikke betyder, at Danmark også er blandt de lande, der har undergået en bekymrende højredrejning, klapper han i:

Hvad mener du så? Er DF et højreekstremt parti eller ej?

»Min opfattelse er, at de selv har truffet deres valg ved at være sammen med andre højreekstreme partier. Så let er det«.

I manifestet nævner I Holland og Østrig som eksempler på lande, hvor højreradikale partier skal isoleres rent politisk. Hvorfor er Danmark ikke på med listen over lande, som har oplevet en højreekstrem drejning?

Det sidste spørgsmål har Poul Nyrup ikke lyst til at svare på. Han skubber pludselig sin stol tilbage og farer ud af lokalet med ordene: »Der er ikke mere at diskutere«.

Ynkeligt.  Glemte jeg at nævne, at Nyrup på grund af sin egen eftergivenhed og slaphed over for højreretorikken i slutningen af 90erne selv er én af de hovedansvarlige for Dansk Folkepartis nuværende magt.

I dag stiller han sig op og kræver boykot af højreekstreme partier, men tør ikke sige, at der har været en højredrejning af betydning i Danmark. Det er for sølle, Poul Uld-i-mund!

Link: Socialdemokrater strides om højrepopulister

One thought on “Socialdemokraterne tør ikke kritisere Dansk Folkeparti”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.