Det går rigtig godt med økonomien

Ikke noget at se her, passér gaden!

De uansvarlige venstreorienterede inde på Politiken har tydeligvis ikke fattet, hvor godt det går, men det var vel også bare, hvad man måtte forvente:

»Hvis de øvrige finansielle institutioner bliver nervøse og ikke vil låne penge til de resterende banker, så vil det få stor betydning – også for de almindelige amerikanere. Lavkonjunkturen bliver forværret og det får ubehagelige konsekvenser for boligmarkedet«, siger Per H. Hansen og uddyber:

»Situationen skaber mere usikkerhed på de finansielle markeder internationalt. Bankerne låner løbende penge til hinanden, og den situation bygger på en klar aftale og forståelse af, at man får sine penge igen. Den forståelse er ved at være lidt flosset, for bankerne kan ikke længere gennemskue, hvilke banker der er risikable at låne penge ud til«.

»Højkonjunkturen var blevet blæst op til en boble, der nu er bristet, og konsekvensen er, at bankerne bliver meget forsigtige og dermed trækker endnu mere luft ud af lavkonjunkturen. Bankerne spiller en væsentlig rolle i økonomien, men usikkerheden i øjeblikket lammer bankerne, og dermed er vi inde i en ond spiral«.

Ond spiral – faldende huspriser, vissevasse. Alt, hvad der skal til, er McCain som præsident og flere skattelettelser til de rige, så skal alt nok blive godt.

De uansvarlige venstreorienterede inde på Jyllands-Posten har heller ikke set lyset – “pengekrisen har sænket Forstædernes Bank, og Handelsbanken overtager en lokalbank”, hedder det. Flere skattelettelser og sociale nedskæringer, siger jeg, så skal alt nok blive godt!

In other news taler Nacho Escolar om en lignende udvikling i Spanien, hvor presset på regeringen udmønter sig i en “murstensafpresning” – en joke, der går på spansk økonomis årelange forgudelse af “murstenene”, forestillingen om, at man “ejer” noget, fordi man har et skøde og en kolossal kreditforeningsgæld.

Over hele verden begynder taberne af det pyramidespil, der hedder “ejendomspriser”, at få kolde fødder. Jeg ser frem til et indlæg fra hele Danmarks liberale helte, der forklarer, hvorfor alt i virkeligheden er godt, og alt hvad der skal til er lidt skattelettelser og sociale nedskæringer og så skal “markedet” nok finde ud af resten. Passér gaden, og lad være med at tro på alt, hvad du læser i MSM!

One thought on “Det går rigtig godt med økonomien”

  1. Det er fordi de dumme socialister på Jyllands-Posten og Politiken er lige så langt ude som venstrefløjsekstremisterne i Verdensbanken, der bestemt heller ikke skal komme og kloge sig ved f.eks. at forklare, at trickle-down effekten er en myte. De mænger sig garanteret med det røde slæng i Beskæftigelsesministeriet, som påviste, at Venstres loft over kontanthjælpen ikke hjalp. (Link.)

    Godt, at regeringen holder sig til højre for den slags kommunisme.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.