Hvordan ville Danmark reagere på et terrorangreb i København

Forestil jer at Nørreport bliver ramt af en terrorbombe. Hvorledes ville danskerne og deres politikere reagere. Ville de med stoisk ro undgå panikken og ikke lade terroren vinde? Ville man kæmpe for at bevare et frit og pluralistisk demokrati?

Hvis de sidste dages panik over 2 døde i København er nogen form for indikator, så er der vist ingen tvivl om at vi ville skylle grundloven og menneskerettighederne ud i lokummet, og begynde at tvangsinternere enhver af mistænkeligt udseende.

Se blot hvad Venstres svar på bandekrigen er:

(..)en kraftig stramning af våbenloven, en ny børnebeskyttelseslov, der tvangsfjerner umyndige bandemedlemmer, samt afskaffer strafrabatten til unge under 18 år. (..)fremover i førstegangstilfælde skal ske udvisning af Danmark for bestandigt af personer, der ikke er danske statsborgere, hvis de bliver taget med ulovlige skydevåben eller besiddelse af ulovlig kniv på offentligt tilgængelige steder.

Det kan man da kalde at ride på folkestemningen – vi mangler blot en offentlig lynchning (selvom udvisning af nogle indvandrer er tæt på) og kidnapning af tilfældige om natten, og dom uden rettergang (ala tunesersagen).

Næh du, et terrorangreb på Nørreport st. vil være slutningen på det danske demokrati, med de politikere vi har for tiden. Slut med retsstaten, slut med menneskerrettigheder, slut med demokrati – facisme in spe.

Så lad os håbe det ikke sker.

link til højrepopulisme-panik

Update: Helle Thorning-Schmidt er ude med et overbud, hvor hun beskylder justitsministeren for at være for blødsøden of for uvillig til at stramme

18 thoughts on “Hvordan ville Danmark reagere på et terrorangreb i København”

 1. Et terrorangreb af den kaliber ville først og fremmest være en masse døde danskere og en masse frygt der forkrøbler folks liv. Bekymringen for om de fine principper overlever, er ude af proportioner, for de fine principper er vel ikke vigtigere end folks liv?

  Hvor mange skal der egentlig dø, før I 2 finder det rimeligt at suspendere ligebehandlingens blinhed midlertidigt og indføre diskrimination på baggrund af “de statistiske gerningsmænd” ?

  Vil I gå hele vejen og insistere på de pt gældende regler om så der ryger hundredetusindevis af menneskeliv, ja hele befolkningen?

 2. Det mest interessante i Venstres forslag er, at der ikke indgår et forslag om at forbyde organisationer, der er blandet ind i denne bandekrig.

  For eksempel Hells Angels.

  Man kunne jo godt få den tanke, at det er fordi medlemmerne af HA typisk er “ægte danskere”?

  Der er vistnok en del danskere, der gerne så HA smadre indvandrer-banderne. Men det er helt klart komplet uansvarligt, hvis enhver politiker ikke holder lang afstand til den holdning.

 3. @Kimpo:

  For det første er det kun den enkelte skribent her på bloggen, der står til ansvar for sine handlinger, så du kan ikke nødvendigvis generalisere ud fra et indlæg og tale om, hvad “vi to” mener.

  For det andet: Hvis terrortruslen eller et evt. angreb fører til, at vi suspenderer retssikkerheden og indfører en politistat eller et diktatur, så har terroristerne vundet.

  Da Storbritannien i 90erne var plaget af angreb fra IRA, holdt man også strengt på, at man ikke ville give køb på vigtige principper, og selv noget så beskedent som at sætte den tid, man kunne tilbageholdes op uden sigtelse, op til 72 timer, kunne ikke gennemføres uden store politiske sværdslag.

  Den britiske presse så det også som sin opgave at bevare fatningen og ikke piske en stemning op. Det kunne vi godt bruge lidt af nu. Og det handler ikke om at “ofre” noget eller nogen. Terrorismen bekæmpes bedst og mest effektivt ved at holde fast i retsprincipperne. Blandt mange ting man kan sige om tortur, tilfældige anholdelser, politivold osv., er at det virker ikke! Det er sådan noget, som ser ud af noget, men ikke hjælper

  I tilfælde af terror-angreb: Forbliv venligst ved Deres fulde fem.

 4. @mogmich: Det er også interessant i betragtning af den totale dæmonisering af bikerne, man så sidst i 90erne. Hvorfor gør man ikke det mere? Det er tankevækkende, for ikke at sige afslørende.

 5. til Agger:

  Nu er den anden side jo ikke IRA, men arabere som skyder på alt hvad der ligner leverpostejsfarvede. Analogien til Libanon eller ex-Jugoslavien er måske bedre.

  Mht. terrorismens sejr, så er det jo blot retorik. ALLE reaktioner på terroristerne kan jo udlægges som terroristernes sejr, og er det ikke cirka det du gør her ved at hoppe direkte til diktatur og politistat?

  Mener du eller Allan at vi slet ikke bør diskriminere i vor daglige kamp mod terror?

  til Mogmich:

  Hvorfor insisterer du på at nævne HA, når nu politiet siger at den nuværende konflikt er 3-4 gange værre end da rockerkrigen var på sit højeste?

  Er det fordi HA er den eneste tydeligt identificerbare organisation?

  Og er det ikke netop derfor, at dette tiltag mangler i Venstres forslag: Altså fordi perkerbanderne er løsere struktureret (ala Al Qaeda) og det ikke nytter noget at gå specifikt efter den ene part, når den anden tilsyneladende er værre?

 6. Kimpo,

  ingen tvivl om, at situationen er alvorlig. Men faktisk er den ikke så alvorlige, at alle leverpostejfarvede danskere bliver mejet ned med AK-47’ere, blot de sætter deres fod på Nørrebro. Vi gavner ingen ved at overdrive eller piske en stemning op.

  Og så alvorlig situationen i København er lige nu, er den dog slet ikke så alvorlig, som den var i London i 90erne. Og DOG klarede de sig uden at afskaffe retsstaten.

  Og i øvrigt er det, der foregår i København lige nu ikke terrorisme men et opgør mellem kriminelle bander. Og jo, selvfølgelig bør vi diskriminere i opgøret med denne bandekriminalitet. Vi bør diskriminere (skelne) mellem folk, der begår strafbare handlinger og folk, der ikke gør, og sørge for at standse førstnævnte og evt. få dem dømt ved domstolene, og beskytte sidstnævnte og ellers lade dem være i fred.

 7. @Kimpo

  Jeg insisterer ikke på at nævne HA. Jeg nævner dem.

  De er mig bekendt med i bandekrigen, og myndighederne kan ikke tillade sig at “holde med HA” imod indvandrer-banderne. Hvis man gør det, så er Danmark virkelig blevet en bananrepublik af værste skuffe.

  Nogle af Venstres forslag er gode nok, f.eks. hårdere straf for ulovlig våbenbesiddelse. Jeg påpeger blot, at dette skal håndhæves over for ALLE der er i besiddelse af ulovlige våben.

  Dem der gerne vil have HA til at være “frihedskæmpere” der skal befri Danmark for muslimer, er til fare for det danske demokrati. Den holdning er der virkelig grund til at være på vagt over for. Ansvarlige politikere bør tage skarpt afstand fra den.

 8. “Bekymringen for om de fine principper overlever, er ude af proportioner, for de fine principper er vel ikke vigtigere end folks liv?”

  Jo forhåbentligt er fine principper såsom demokrati og retstaten vigtigere end folks liv!!! Og hvor mange 100.000er skal dø før jeg vil give afkald på demokrati og frihed? Tjah hvor mange døde under 2. verdenskrig for de principper?

 9. Nej, Agger, det vil jeg ikke håbe for mine venner på Nørrebro. Mht. at afskaffe retsstaten er det vel det London og England er i fuld færd med ift. shariaens delvise indførsel og forbudet mod Gert Wilders indrejse, som jo ytringsfrihedens knæfald for det islamiske pres (Wilders er per meningsmåling leder af Hollands største parti, for Gods sake!).

  Mht. at diskriminere, så handler det jo ikke kun om domfældelser og straf, men om forebyggende indsats og politiefterforskning.

  Her er det så jeg efterspørger en holdning til hvorvidt politiet må/bør diskriminere i deres tiltag baseret på statistisk og erfaring om hvilke miljøer/befolkningsgrupper der begår ugerningerne.

  Vi kan debattere sociale og kulturelle faktorer til dommedag, det er dog alligevel en kendsgerning at en araber er mere problematisk end en leverpostejsfarvet _alt andet lige_. Og jeg mener så at politiet bør benytte denne viden, selvom forskelsbehandlingen for den enkelte lovlydige araber selvfølgelig virker irriterende og/el. krænkende.

  Mogmich -- Selvfølgelig skal man ikke “holde med HA”, men på den anden side skal man heller ikke “holde med perkerne”, og som strukturerne ser ud nu her fra sofaen, så vil et forbud mod HA være at holde med de skjulte og derfor farligere forbrydere.

  Og vist er HA ikke frihedskæmpere, men de kæmper dog muligvis for leverpostejsdanskernes andel af hashmarkedet og mod arabernes forsøg på etnisk udrensning af Nørrebro. Hvor usmageligt det end er, ser det ud som om de er en del af en magtbalance, hvis opløsning ville føre noget værre med sig.

 10. Allan, vist kæmpede “vi” for demokrati under anden verdenskrig, men de fine rettigheder var sandelig suspenderet under kampen.

  Det er så det vi kommer til at se, hvis vi altså vælger at overleve som civiliseret område: Vi kommer til at suspendere de finere (eller rettere plumpe og naive) ligestillingsprincipper for at få bugt med primitive kræfter fra Mellemøsten og omegn, simpelthen fordi “vi” har været så åndsvage at lukke massevis af fuldkommen inkompatible folk ind i vore sofistikerede moderne samfund.

  Dette er du sikkert uenig i flere år endnu. Din stædighed vil sørge for at den sidste muslim stemmer DF, inden du fatter problemets omfang !

 11. Kimpo March 3, 2009 10:04 “vi” har været så åndsvage at lukke massevis af fuldkommen inkompatible folk ind i vore sofistikerede moderne samfund.

  Inkompatible i forhold til hvad ?

  Dine indlæg er så dårligt formulerede, at du burde udvises for mangel for kendskab til det danske sprog.

 12. “arabernes forsøg på etnisk udrensning af Nørrebro” <-- skal man le eller skal man græde? Jeg vælger at le, for når man kan se et par bande- og narkoopgør som “forsøg på etnisk udrensning”, så er man så absurd paranoid, at man kunne være taget ud af et Monty Python-afsnit.

 13. Det kan godt være, jeg har overset noget i den danske historie, for jeg har hidtil troet, at det var den tyske besættelsesmagt, der tilsidesatte den danske lovgivning, og ikke Danmark selv. (Heller ikke trods den yderst velvillige samarbejdspolitik).

  Men til Kimpos forsvar skal det vel siges, at han ikke skriver, hvilken af krigens parter, hans “vi” hentyder til.

 14. Interessant at se viljen til debat, eller rettere: manglen på samme. Det starter sådan set fint, men så når vi frem til sagernes kerne og folk vælger at fejllæse eller ordkløve. Nå, lad mig tage det fra en ende af:

  Finn Oluf spørger:
  “Inkompatible i forhold til hvad ?”

  SVAR:
  Inkompatible med det som står et par bogstaver længere fremme: “vore sofistikerede moderne samfund”

  Hvordan kan du være i tvivl?

  Rasmus Kongshøj skriver:
  “for når man kan se et par bande- og narkoopgør som “forsøg på etnisk udrensning”, så er man så absurd paranoid, at man kunne være taget ud af et Monty Python-afsnit.”

  SVAR:
  Tjaee, det bliver let upræcist i webdebatter. Lad os tage hele mit citat:
  “Og vist er HA ikke frihedskæmpere, men de kæmper dog muligvis for leverpostejsdanskernes andel af hashmarkedet og mod arabernes forsøg på etnisk udrensning af Nørrebro.”

  En etnisk gruppe kan sagtens være en bande. En kulturelt identificerbar gruppe er vist en fair definition af “etnisk”. Desuden er det jo HAs syn på sagen, jeg refererer. Det er jo dem som kæmper, og deres motiver jeg taler om.

  Araberne har muligvis ikke en bred etnisk agenda mod leverpostejsfarvede. Måske er der vitterlig kun tale om en snæver agenda om banders kontrol med territorier, men EFFEKTEN kan jo sagtens være bred etnisk udrensning. Nørrebro kunne da sagtens være en næsten ren muslimsk ghetto om føje år.

  Wolf skriver:
  “Men til Kimpos forsvar skal det vel siges, at han ikke skriver, hvilken af krigens parter, hans “vi” hentyder til.”

  SVAR:
  Jeg tænkte såmænd på England og USA, der lissom repræsenterede os i den kamp (vi gjorde jo ikke meget selv). Også DET burde man vel kunne se. Men ok, nu har jeg præciseret.

  Allan:
  Du forstod straks det Finn Oluf ikke forstod. Tillykke!

 15. kimpo: “Nørrebro kunne da sagtens være en næsten ren muslimsk ghetto om føje år.”
  Nogle gange må man simpelthen ryste på hovedet. Er der da ikke grænser for din ‘noia? Hvor længe er det siden du har været på Nørrebro? Det er et af de fedeste og mest populære områder i kbh. Det vrimler med trendy butikker og er i øvrigt et af de dyreste steder at bo i Danmark.Hvordan skulle man kunne omdanne andelsboligforeninger hvor boligerne koster 2-3-4 mio kr til en ghetto?
  Og så det med “muslimsk”. Jeg kan love dig for at de bander med anden etnisk baggrund ikke er muslimske. De har måske muslimsk baggrund, men de er ca. ligeså muslimske, som rockerne er kristne.
  Det er håbløst at diskutere dine indlæg, da man kun kan vælge nogle få af dine vrangforestillinger og korreksere dem- det er jo overvældende arbejde..

 16. til Allan:

  Ryst bare på hovedet. Hvis jeg nu fortæller dig at jeg kender Nørrebro ganske godt gennem mange år og har været der for nylig, vil du så spare på paranoia-anklagerne? Eller var det slet ikke et argument, du mente alvorligt?

 17. nej det vil jeg ikke kimpo -- jeg færdes der tit og kan ikke se noget der blot ligner dit skrækbillede.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.