– fordi tiden kræver et MODSPIL

16 Jul: Privatlivet krænkes   (/politik) – 2 kommentar(er)
05 Jan: Microsoft og Yahoo! - diktaturets stik-i-rend-drenge?   (/politik) – 13 kommentar(er)